Místo konání:              Kladno, sportovní hala Kladno u Sletiště
Datum:                    3. - 4. 11. 2007

Rozhodčí:                    Petr Rybář

Startovné :
člen KA ČR         
Dva dny:               600,- Kč                 další pes:               450,- Kč
Jeden den:           350,- Kč                 další pes:               350,- Kč
Nečlen:               +100,- Kč den/tým
PLATBA NA MÍSTĚ A PO UZÁVĚRCE SE NAVYŠUJE O 200 Kč – pouze v případě volných míst!!!!!

POUZE na účet č. 1474075033/0800, vedený u České Spořitelny, nám. Svobody 2003, Kladno

- variabilní symbol = číslo VP (v případě, že o VP teprve budete žádat, uveďte jako variabilní symbol jiné 6-ti místné číslo, které poznačte na přihlášku!) Bez uvedení variabilního symbolu na přihlášce a u platby, nemůže být Vaše platba identifikována!!!

- startovné je z důvodu vysokých nákladů nevratné.

Přihlášky:   

  1. Od 1. 8. 2007 – do naplnění kapacity závodu – 100 účastníků – rozhoduje zaslání kompletně vyplněné přihlášky, resp. datum připsání startovného na účet!!! Na přihlášky bez zaplaceného startovného nebude brán zřetel.

       
1. mailem:    osa.jahoda@email.cz do předmětu uvést text: BOWLE 2007
2. na adresu: Monika ŠALING, Litevská 2620, 272 01 Kladno, mobil: 604 841 531

Uzávěrka:     DO NAPLNĚNÍ KAPACITY ZÁVODU = 100 ÚČASTNÍKŮ

Podmínky:                  
- Platná očkování, stáří psa nad 18 měsíců, pes musí být klinicky zdráv (ATEST nebo prohlídka naším veterinárním lékařem na místě za Kč 50,-)
- Přihlášení na oba dny mají přednost.
- Nepřítomní do konce prezence (pokud se telefonicky neomluví) budou nahrazeni náhradníky.
- Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu a Řád Sportovní haly. Volné pobíhání a venčení psů v areálu není dovoleno. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
- Na celém území města Kladna se pes musí vodit na vodítku a s náhubkem dle platné Vyhlášky o chovu psů.

Ceny:             Sčítají se všechny běhy (J+A+A+J), zkoušky budou vyhlášeny jednotlivě.         

Program:                    
- Sobota: 6:45 - 7:45 prezence, 8:00 prohlídka trati, 8:15 START - Agility, Zkoušky, Jumping
- Neděle: 7:15 - 7:45 prezence pro účastníky pouze na neděli, 8:00 prohlídka trati, 8:15 START - Zkoušky, Agility, Jumping
- Změna programu vyhrazena.

Hala:              restaurace, občerstvení, prostorná tribuna, atd.                                                         

Ubytování:     omezený počet míst (nutno uvést v přihlášce!), zajišťuje Petr Hoffmann – 775 103 941, cena 200,- /osobu a noc (bez lůžkovin), psi pouze v kleci/přepravce, k dispozici kuchyňka. Platba za ubytování předem spolu se startovným na účet.       

Kontakt:       Monika Šaling 604 841 531, Petr Hoffmann 775 103 941             
http://agility.kynologie-kladno.cz

Sponzoři: